Výzkumné zaměření

Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny  (1800
2000) se zaměřuje na výzkum a doprovodnou činnost ve třech modulech:

A) Historie 19. a 20. století
Výzkum se bude dotýkat politických a hospodářských  dějin a interetnických vztahů  se zřetelem ke Slezsku a česko-německému či česko-polskému pohraničí. Akcent bude rovněž položen na výzkum životního stylu a každodennosti ve 20. století.

B) Kulturní dějiny
Sledována bude problematika dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Budou doplňovány některé sbírky a pořizovány edice.

C) Historická paměť
Výzkum bude zaměřen především na problematiku orální historie, muzejnictví a některé otázky ochrany památek a přírody.