Aktivity

Konference, semináře, workshopy

 Všechny cesty vedou do Říma

Moderní dějiny ve výuce dějepisu

Inovativní přístupy ve výuce kulturních dějin. Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?

Ideologie a skupinová emancipace v 19. a 20. stol.

Sto let české divadelní scény v Opavě 

 • Mezinárodní workshop, 25. 9. 2018, Slezská univerzita v Opavě, Statutární město Opava a Slezské divadlo v Opavě 
 • Program ke stažení zde 

Schola - ludus (antika ...jinak)

 • Mezinárodní workshop, 15. - 16. 11. 2017, Slezská univerzita v Opavě
 • Program k nahlédnutí zde

Volný čas v dějinách 

Státní suverenita - obsah a problémy 

Léta 1968 - 1969 v historii

Historia - Vita Memoriae - Učební texty dějepisu a antika - včera, dnes a zítra

Klasická filologie a archeologie na českých a slovenských univerzitách v 19. a 20. století

Děti, mládež a moderní média

Hrady, zámky a soubory lidové architektury jako živý historický pramen (Památková interiérová instalace mezi muzejní a galerijní prezentací)

Historizace střední evropy

Když život náš je v půli se svou poutí (Člověk mezi tradicí a modernitou)

Procesy kulturní výměny 1800-2000

 

Přehled činnosti pracovníků Výzkumného centra

 

Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2017 k nahlednutí ZDE!!! 
Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2016 k nahlednutí ZDE!!! 
Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2015 k nahlednutí ZDE!!!

 

 

Mezinárodní spolupráce, zahraniční hosté

 

 

2015  

 • Mgr. Nicol Sipekiová (Univerzita Trnava) 
 • Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (Univerzita JAK, Bratislava) 
 • PhDr. Alexandra Ostertagová, Ph.D. (Univerzita JAK, Bratislava)  
 • PhDr. Tomáš Klokner, Ph.D. (Malokarpatské muzeum v Pazinku)          
 • PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV Bratislava) 
 • Mgr. Patrik Kunec, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) 
 • Doc. Mgr. Erika Juriková, Ph.D. (Univerzita Trnava)

2016 

 • Dr. Nieroba Elżbieta, (Uniwersytet Opolski)
 • Mgr. Maroš Melichárek, Ph.D. (KH FF UPJŠ Košice)
 • PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV Bratislava)  
 • Prof. dr hab. Piotr Pałys (PIN-IŚ Opole)  

2017

 • Mgr. Mikuláš Jančura, Ph.D. (KH FF UPJŠ Košice)
 • Prof. Dr hab. Piotr Pałys  (PIN-Instytut Śląski  Opole)
 • Mgr. Fraňo, Peter, Ph.D.  (FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko)
 • PhDr. Klokner, Tomáš, Ph.D. (Malokarpatské múzeum v Pezinku, Slovensko)
 • PhDr. Ostertagová, Alexandra, Ph.D.  (FF Univerzity JAK Bratislava, Slovensko)
 • Doc. Mgr. Juriková, Erika, Ph.D. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)
 • Mgr. Karabová, Katarína, Ph.D. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)
 • Mgr. Sipekiová, Nicol, PhD. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)
 • PaedDr. Sendeková, Marta, Ph.D. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

2018 

 • Mgr. Matej Ivančík, Ph.D. (FF UK Bratislava)
 • Prof. Dr hab. Piotr Pałys  (PIN-Instytut Śląski  Opole)
 • doc. PhDr. Martin Javor, Ph.D. (Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • doc. PhDr. Vladimír Segeš, Ph.D. (Odbor vojensko-historických výskumov, Vojenský historický ústav, Bratislava)
 • prof. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D. (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • PhDr. Marta Herucová, Ph.D. (Ústav dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, Bratislava).

2019

 • Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
 • Prof. Dr. hab. Piotr Pałys (SIN a Opolská univerzita Opolí)

Publikace

Viz přehled činnosti pracovníků Výzkumného centra na webových stránkách Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě (www.uvh.cz).

 

Projekty

2014

OP VK, „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (doba řešení 2012–2014), reg. č. CZ 1.07/2.3.00/20.0031, garant: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2012–2014).

ISIP SU, Zkvalitnění výuky historické muzeologie v rámci studijního programu 7105 Historické vědy formou vytvoření interaktivní webové aplikace, P02, řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (2014).

SGS SU, Formy a proměny vztahů civilního obyvatelstva a příslušníků bezpečnostního aparátu na Hlučínsku 1920–1938, SGS/18/2014, řešitelka: Mgr. Ivana Kolářová (2014).

SGS SU, Problematika dosídlení západní části českého Slezska v letech 1945–1949, SGS/16/2014, řešitel: Mgr. Aleš Krempl (2014).

SGS SU, Vývoj předškolní péče ve střední Evropě po II. světové válce, SGS/9/2014, řešitelka: Mgr. Soňa Medveďová (2014).

SGS SU, SGS/7/2014, Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914, řešitel: Mgr. Vojtěch Szajkó (2014).

SGS SU, Muzejní práce v českém Slezsku, SGS/14/2014, řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (2014).

 

2015

GA ČR, Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970), reg. č. 15-03538S, řešitel: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (2015–2017).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/5/2015, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2015).

SGS SU, Komentované vydání pamětí Josefa Šrůtka, SGS/8/2015, řešitel: Ing. Josef Svoboda (2015–2016).

SGS SU, Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu, SGS/10/2015, řešitelka: Mgr. Ivana Kolářová (2015–2016).

 

2016

GA ČR, České myšlení o sportu do roku 1939, reg. č. 16-14575S, řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (2016–2018).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/4/2016, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2016).

 

2017

OP VVV, Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400, členové řešitelského týmu: ÚHV (2017–2022).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/2/2017, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2017).

 

2018

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/2/2018, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2018).

 

2019


GAČR, Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968), řešitel: Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (2019–2021).
GAČR, Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945), řešitel: doc. Mgr. Martin Pelc Ph.D. (2019–2021)
SGS SU, Symbolika orelského tělocvičného hnutí, SGS/10/2019, řešitel: doc. Mgr. Martin Pelc Ph.D. (2019).
SGS SU, Vznik školních družin v Prešovském kraji 1950 – 1960, SGS/4/2019, řešitel: Mgr: Lucie Gilarová (2019).
SGS SU, Slezské zemské muzeum (Zemské muzeum) v Opavě a jeho výstavní činnost v letech 1918 – 1938, SGS/7/2019, řešitel: Mgr. Tomáš Krömer (2019).
SGS SU, Civilní ochrana ve školství českých zemí 1935 – 1989, SGS/8/2019, řešitel: Mgr. Vít Němec (2019).
SGS SU, Sudetští Němci a jejich bývalá domovina Broumovsko po roce 1945, SGS/14/2019, řešitel: Mgr. Dana Urbášková (2019).

2020


SGS SU, Kaolin a Maolika (Josef Heller a Rudolf Kristian v souřadnicích kulturního života Opavy v 1. pol. 30. let. Texty a dokumenty), SGS/5/2020, řešitel: Prof. PhDr. Jiří Knapík Ph.D. (2020).
SGS SU, Zemědělský rozhlas ve Slezsku 1929 – 1938, SGS/7/2020, řešitel: Mgr. Tomáš Krömer (2020).
SGS SU, Mateřské školky v Prešovském kraji 1948 – 1960, SGS/2/2020, řešitel: Mgr. Lucie Gilarová (2020).
SGS SU, Medikalizace porodnictví na Valašsku 19. a 20. století, SGS/8/2020, řešitel: Mgr. Sabina Máchová (2020)
SGS SU, Počátky československého soudnictví v obvodu Zemského soudu v Opavě, SGS/10/2020, řešitel: Mgr. Pavel Žídek (2020).

Popularizace, spolupráce s praxí

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace, projekt OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014, zapojení členů centra)