Aktivity

Konference, semináře, workshopy

 

Ideologie a skupinová emancipace v 19. a 20. stol.

Sto let české divadelní scény v Opavě 

  • Mezinárodní workshop, 25. 9. 2018, Slezská univerzita v Opavě, Statutární město Opava a Slezské divadlo v Opavě 
  • Program ke stažení zde 

Schola - ludus (antika ...jinak)

  • Mezinárodní workshop, 15. - 16. 11. 2017, Slezská univerzita v Opavě
  • Program k nahlédnutí zde

Volný čas v dějinách 

Státní suverenita - obsah a problémy 

Léta 1968 - 1969 v historii

Historia - Vita Memoriae - Učební texty dějepisu a antika - včera, dnes a zítra

Klasická filologie a archeologie na českých a slovenských univerzitách v 19. a 20. století

Děti, mládež a moderní média

Hrady, zámky a soubory lidové architektury jako živý historický pramen (Památková interiérová instalace mezi muzejní a galerijní prezentací)

Historizace střední evropy

Když život náš je v půli se svou poutí (Člověk mezi tradicí a modernitou)

Procesy kulturní výměny 1800-2000

 

Přehled činnosti pracovníků Výzkumného centra

 

Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2017 k nahlednutí ZDE!!! 
Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2016 k nahlednutí ZDE!!! 
Celková zpráva o činnosti pracovníků VC za rok 2015 k nahlednutí ZDE!!!

 

 

Mezinárodní spolupráce, zahraniční hosté

2015  

•Mgr. Nicol Sipekiová (Univerzita Trnava) 

•Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (Univerzita JAK, Bratislava) 

•PhDr. Alexandra Ostertagová, Ph.D. (Univerzita JAK, Bratislava)  

•PhDr. Tomáš Klokner, Ph.D. (Malokarpatské muzeum v Pazinku)          

•PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV Bratislava) 

•Mgr. Patrik Kunec, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) 

•Doc. Mgr. Erika Juriková, Ph.D. (Univerzita Trnava)

 

2016 

•Dr. Nieroba Elżbieta, (Uniwersytet Opolski)

•Mgr. Maroš Melichárek, Ph.D. (KH FF UPJŠ Košice)

•PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV Bratislava)  

•Prof. dr hab. Piotr Pałys (PIN-IŚ Opole)  

 

2017

•Mgr. Mikuláš Jančura, Ph.D. (KH FF UPJŠ Košice)

•Prof. Dr hab. Piotr Pałys  (PIN-Instytut Śląski  Opole)

•Mgr. Fraňo, Peter, Ph.D.  (FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko)

•PhDr. Klokner, Tomáš, Ph.D. (Malokarpatské múzeum v Pezinku, Slovensko)

•PhDr. Ostertagová, Alexandra, Ph.D.  (FF Univerzity JAK Bratislava, Slovensko)

•Doc. Mgr. Juriková, Erika, Ph.D. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)

•Mgr. Karabová, Katarína, Ph.D. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)

•Mgr. Sipekiová, Nicol, PhD. (Trnavská univerzita Trnava, Slovensko)

•PaedDr. Sendeková, Marta, Ph.D. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

 

2018 

•Mgr. Matej Ivančík, Ph.D. (FF UK Bratislava)

•Prof. Dr hab. Piotr Pałys  (PIN-Instytut Śląski  Opole)

 

Publikace

Viz přehled činnosti pracovníků Výzkumného centra na webových stránkách Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě (www.uvh.cz).

 

Projekty

2014

OP VK, „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (doba řešení 2012–2014), reg. č. CZ 1.07/2.3.00/20.0031, garant: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2012–2014).

ISIP SU, Zkvalitnění výuky historické muzeologie v rámci studijního programu 7105 Historické vědy formou vytvoření interaktivní webové aplikace, P02, řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (2014).

SGS SU, Formy a proměny vztahů civilního obyvatelstva a příslušníků bezpečnostního aparátu na Hlučínsku 1920–1938, SGS/18/2014, řešitelka: Mgr. Ivana Kolářová (2014).

SGS SU, Problematika dosídlení západní části českého Slezska v letech 1945–1949, SGS/16/2014, řešitel: Mgr. Aleš Krempl (2014).

SGS SU, Vývoj předškolní péče ve střední Evropě po II. světové válce, SGS/9/2014, řešitelka: Mgr. Soňa Medveďová (2014).

SGS SU, SGS/7/2014, Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914, řešitel: Mgr. Vojtěch Szajkó (2014).

SGS SU, Muzejní práce v českém Slezsku, SGS/14/2014, řešitel: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (2014).

 

2015

GA ČR, Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970), reg. č. 15-03538S, řešitel: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (2015–2017).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/5/2015, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2015).

SGS SU, Komentované vydání pamětí Josefa Šrůtka, SGS/8/2015, řešitel: Ing. Josef Svoboda (2015–2016).

SGS SU, Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu, SGS/10/2015, řešitelka: Mgr. Ivana Kolářová (2015–2016).

 

2016

GA ČR, České myšlení o sportu do roku 1939, reg. č. 16-14575S, řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (2016–2018).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/4/2016, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2016).

 

2017

OP VVV, Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400, členové řešitelského týmu: ÚHV (2017–2022).

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/2/2017, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2017).

 

2018

SGS SU, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800–2000) – témata z kulturních a sociálních dějin, SGS/2/2018, řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (2018).

 

 

 

Popularizace, spolupráce s praxí

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace, projekt OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014, zapojení členů centra)