Personální složení

Vedoucí:

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Zástupce vedoucího:

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Tajemnice:

Zuzana Bergrová

 

Výzkumný tým

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Výzkumná oblast: novodobé kulturní dějiny s užším zaměřením na napoleoniku, kulturní dědictví a výzkum historické paměti
Ústav/pracoviště: Ústav historických věd FPF
E-mail: marian.hochel@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 471
Bibliografie, projekty (výběr): Napoleonika v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu (NPÚ). Dokumentace a analýza předmětů, které jsou nositeli ikonografie nebo symboliky napoleonské doby v mobiliárních fondech vybraných památkových objektů.
Osobní stránka

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Výzkumná oblast: hospodářské dějiny 20. století, rozvoj příhraničních oblastí ve střední Evropě
Ústav/pracoviště: Ústav historických věd FPF
E-mail: zdenek.jirasek@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 470
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Výzkumná oblast: nejnovější dějiny Československa, problematika dětí a mládeže
Ústav/pracoviště: Ústav historických věd FPF
E-mail: jiri.knapik@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 480
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Výzkumná oblast: moderní dějiny, německá středoevropská kultura
Ústav/pracoviště: Ústav historických věd FPF
E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz  
Telefon: 553 684 471
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka


PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

Výzkumná oblast: dějiny klasických studií
Ústav/pracoviště: Ústav historických věd FPF
E-mail: karla.vymetalova@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 471
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

Mgr. Bc. Miloš Zapletal PhD.